DSCN1718.jpg
Vytisknout

Soutěžní řád

Soutěžní řád

 

Pravidla

Hraje se podle platných pravidel ČBF. K utkání nastupuje maximálně 12 hráčů. Přestávky mezi 1.-2. a 3.-4. obdobím jsou 1 minuta, mezi 2.-3. obdobím 5 minut, dle dohody obou družstev, umožňuje-li to vyhrazený čas pro hru, může být až 15 minut.

Jako již vloni platí, že v případě remízy na konci utkání se neprodlužuje. Vítěz bere 2 body, poražený 0 bodů, za remízu si oba týmy rozdělí po bodu.

Časomíra 24  a 14 vteřin se nepoužívá, rozhodčí jsou povinni hlídat přechod půle do 8 vteřin a v případě zdržování přerušit hru (nebo bez přerušení komunikovat s hráči)  s tím, že do 10 vteřin se musí vystřelit na koš. Po faulu či přestupku sdělí, kolik zbývá času na vystřelení (14 vt.nebo více). V tom případě se rozhodčí řídí časomírou a dále již hru nepřerušuje, až do uplynutí příslušné doby. Měří-li se na stopky, je třeba ručně odpočítávat.

Pokud není v tělocvičně vyznačeno nové vymezené území a čára tříbodového území, hraje se podle původních čar, ovšem všechna ostatní nová pravidla budou aplikována.

 

Hlášení utkání

Hlášenky se neposílají, rozpis soutěže je závazný pro družstva i pro rozhodčí. V čase, který je uveden v rozpisu, musí být všichni aktéři připraveni ke hře.

V případě, že se dostaví družstvo k utkání opožděně a utkání již nebude možno sehrát dle pravidel basketbalu v regulérní hrací době, bude utkání hráno dle pravidel a ukončeno předčasně po skončení hracího období (čtvrtina). O platnosti výsledku rozhodne VV JBL. Rozhodčí uvede všechny okolnosti do zápisu utkání.

Každé družstvo má povinnost mít vlastní e-mailovou adresu, na kterou mu budou zasílány veškeré informace k soutěži. Nevyzvednutí těchto informací není omluvou.

 

Soupisky

Na soupisku může být zapsán libovolný počet hráčů (mužů).

Pendlování hráčů mezi družstvy JBL není povoleno.

Všichni hráči zapsaní na soupisce mohou hrát, pokud nejsou v trestu. Kopie soupisky musí být zaslána e-mailem  na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   do 21.10.2019. Dopisovat hráče lze do 31.12.2019 bezplatně, v tom případě je družstvo povinno před startem nového hráče zaslat novou kopii soupisky. Po tomto datu již nelze hráče dopisovat.

Na vyžádání rozhodčích je družstvo povinno kdykoliv před, během nebo po utkání předložit soupisku, přičemž kontrola bude provedena dle průkazu totožnosti (OP, ŘP, VK, pas). Nemůže-li hráč svou totožnost prokázat, nesmí v utkání nastoupit, případně nesmí pokračovat ve hře, zjistí-li se tato skutečnost během utkání.

 

Hlášení výsledků a zápisy utkání

Zástupce domácího družstva je povinen zaslat e-mailem oskenovaný nebo ofocený zápis utkání nejpozději následující pondělí po hracím kole do 10.00 hodin na adresu:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Originál zápisu utkání již není třeba zasílat, ale snažte se dbát na kvalitu kopie, abych to nemusel luštit s lupou.

Hráč potrestaný DCH (trest nedostačující) zůstává v trestu a nesmí hrát do rozhodnutí DK. DCH (trest dostačující) nebo TCH je třeba sledovat dle DŘ 2019, oddíl III – viz trest stop na 1 nebo 2 utkání.

 

Odložení utkání

Družstvu je povolen 1 odklad za sezónu se souhlasem VV JBL a po dohodě obou soupeřů za poplatek 200 Kč. Případný další odklad je za 500 Kč s povolením VV JBL.

Vznikne-li domácímu družstvu nebo řídícímu orgánu finanční újma vinou družstva, které nepožádalo o odklad utkání včas, případné vícenáklady půjdou na vrub viníka.

Změna se hlásí:  

1)  VV JBL    

2)  soupeři

3) rozhodčím   

Nejpozději 24 hodin před utkáním.

 

Vklad do soutěže

Celková částka činí 8 000 Kč, splatná do 21.10.2019, buď osobně panu Gilarovi nebo na účet č. 2761370013/0800.

Z toho je:

1 000 Kč ................. vratná kauce na pokuty a platby družstva

7 000 Kč …………  zúčtovatelná platba na náklady soutěže

 

Rozhodčí

Odměna pro rozhodčí činí 400 Kč za zápas, vyplácí VV JBL. Píská-li rozhodčí sám, náleží mu 600 Kč.

Cestovné je paušální, podle tabulky.

Jedou-li dva rozhodčí nácestně, jsou povinni použít 1 vozidlo. 

Toto neplatí, pískají-li rozhodčí z Jablonce či Liberce ve městě, kde mají bydliště, tam se proplácejí obě paušální náhrady.

Všichni rozhodčí jsou povinni zajistit si e-mailovou adresu, kterou budou pravidelně sledovat a také telefonní spojení. Nastane-li situace, že rozhodčí se dostaví k zrušenému utkání vinou toho, že nebyl dostupný na e-mailu, ani telefonu, ztrácí nárok na vyplacení náhrad.

Jsou povoleny pouze 2 omluvy za sezónu. V případě dlouhodobého zranění rozhodčího je toto považováno za 1 omluvu. Další omluvy budou považovány za nadlimitní a budou zpoplatněny částkou 100 Kč.

 

Hrací systém

V JBL se hraje dvoukolově každý s každým.

Při bodové rovnosti rozhodují vzájemné zápasy dvou či více družstev (vytvoří se tabulka vzájemných utkání bodově rovných družstev). Dalším kritériem je celkové skóre.

Poté se hraje nadstavba 1. - 4. a 5. - 6. Skupina A systémem play-off na 2 utkání (1.-4. a 2.-3.) a finále a o 3.místo stejným způsobem.

Skupina B se hraje play off na 2 vítězné zápasy.

Pozor na dvojzápasy! Pokud hrají Lynx C a B doma dvojzápas, upravují se hrací časy. Druhé utkání každopádně čeká, až se dohraje první.

USK Liberec hraje v této sezóně všechna utkání venku.

 

Povinnosti družstev

1)     Domácí družstvo zajistí všechny náležitosti nutné k zahájení utkání, zejména zápis (povinná je tužka dvou barev), stopky, hrací míč, který bude k dispozici soupeři 15 minut před zahájením utkání a ukazatel držení míče. Zápis se začíná psát červenou barvou.

2)     Je-li hřiště vybaveno elektronickou tabulí, jsou domácí povinni ji využít.

3)     Obě družstva musí být připravena k zahájení utkání v čase udaném v rozpisu soutěže.

4)     Družstvo musí mít dresy jednotné barvy, v případě shody barev se převlékají domácí. V případě, že se střetnou družstva, která mají v seznamu družstev uvedenu jen jednu barvu dresů a tato je shodná, je nezbytné, aby se buď předem domluvila, nebo si domácí na utkání zajistí dresy jiné barvy.

5)     V případě, že družstvo hodlá podat protest, platí lhůta 1 týdne od utkání.

6)     Veškeré změny je nutno hlásit soupeři a VV JBL, případně rozhodčím nejpozději 24 hodin před utkáním.     

7)     Domácí družstvo odesílá zápis dle SŘ.

 

Povinnosti rozhodčích

1)    Být připraven k zahájení utkání v čase udaném v rozpisu soutěže.

2)    Ústroj rozhodčího = černé kalhoty, šedé triko (bude kontrolováno a pokutováno!!!)

Rozhodčí mohou mít i trika jiné barvy dle ústroje z vyšších soutěží, pokud jsou jednotně oblečeni a neshodují se barvou s dresy družstev.

3)    V případě pochybnosti o oprávněnosti startu hráče nebo na požádání kapitána zkontrolovat soupisky a totožnost hráčů dle soutěžního řádu JBL.

4)    Vyplnit náležitě zápis utkání, zejména zapsat udělené TCH a DCH, v případě DCH poznamenat, zda trest je dostatečný.

5)    Jakýkoliv nedostatek (kupř. zpoždění, nepřipravenost družstev ke hře, dresy nejednotné barvy, nepoužití elektronické tabule, je-li tato k dispozici) je rozhodčí povinen poznamenat do zápisu nebo jinak ohlásit VV JBL.

6)    Je-li v utkání udělena DCH (a trest není dostatečný), zašlou oba rozhodčí e-mailem do 48 hodin na adresu P.Richtra sdělení, kde uvedou okolnosti, jež byly příčinou udělení DCH, včetně návrhu na výši trestu.

7)    První rozhodčí označí křížkem u jména rozhodčího v zápisu utkání, kterému rozhodčímu bude účtováno jízdné, jedou-li oba stejným vozem.

 

Zastavení činnosti hráče

Platí Disciplinární řád 2019.

Vedoucí družstev si pohlídají, aby nenastoupil hráč v trestu. Nutno nastudovat DŘ !!!

 

Veto rozhodčího

Družstvo může požádat o výměnu 1 rozhodčího v utkání za poplatek 100 Kč.

 

Seznam členů VV JBL

Volba proběhla na VH v Jablonci 24.10.2018. Mandát platí do roku 2022.

 

Václav Hošek

U Školky 561, 468 41  Tanvald

tel.z.:  483 369 526, 724 135 897                                   e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Hlášení výsledků, zápisy, změny Jablonec, Tanvald.

 

Antonín Gilar

Nerudova 22, 466 01  Jablonec nad Nisou                 

tel.z.:  603 208 127                                                       e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ekonomické záležitosti, platby oddílů.

 

Martin Boček

U Krematoria 15, Liberec

tel..:  723 203 728                                                        e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Delegace rozhodčích Liberec.

 

Pavel Richtr

Tel.: 602 648 457                                                         e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Disciplinární záležitosti.

 

Tento soutěžní řád platí počínaje dnem 21.10. 2019 až do konce sezóny. Současně se ruší soutěžní řád z roku 2018.